Minimalismus a děti: Jak je podporovat v udržitelné spotřebě

Minimalismus a děti Jak je podporovat v udržitelné spotřebě

Zdá se to být až hrdinský výkon, nenechat se zlákat obrovským množstvím produktů a jejich reklamou, které se na nás valí ze všech stran. Dnešní svět je typický nadměrnou spotřebou, která s sebou bohužel přináší spoustu negativních vedlejších efektů výměnou za velmi omezený a krátkodobý užitek. Nasnadě je pak otázka: Je tohle styl života, který chceme předat našim dětem? Nechceme je s ohledem na životní prostředí a omezené přírodní zdroje naučit, že alternativou je udržitelná spotřeba?

Udržitelná spotřeba místo životního stylu “Víc”

Současná moderní společnost se dostala do fáze, kdy víc je lepší. Víc věcí, víc zážitků, víc cestování, víc emocí,.. Děti následují to, co vidí kolem sebe a učí se od nás, od rodičů, a my si  to mnohdy ani neuvědomujeme. Životní styl “Víc” s sebou nese i víc konzumace, víc odpadu, víc plýtvání, méně “vážení si věcí”, méně spokojenosti a méně radosti. Jedním z konceptů, který nabízí alternativu k nadměrné spotřebě, je minimalismus.

Co je minimalismus

Začněme tím, co minimalismus určitě není. Není černobílý, není to nějaká přísná ideologie, svazující styl života nebo přesný návod na to, jak žít. Minimalismus může mít mnoho odstínů a je jen na nás, který si vybereme. Je to spíš myšlenkový postoj a forma reakce na konzumní styl života. Je typický tím, že víc a pečlivěji zvažujeme nákupy věcí a upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Víc se ptáme “Opravdu to potřebuju?”, “Není možné si to vypůjčit?” nebo “Není možné to sehnat z druhé ruky?”

Principy minimalismu ve vztahu k dětem

Vyrůstají-li děti v prostředí “více”, snadno tomuhle životnímu stylu přivyknou a přijmou ho za svůj. Je velmi dobré, že se nad naší spotřebou zamýšlíme a o nákupech a spotřebě víc přemýšlíme. A pokud naučíme tímto způsobem přemýšlet i naše děti, uděláme pro naši společnost a celou naši planetu velkou službu. Myšlenku odpovědné a udržitelné spotřeby tak můžeme v dětech nechat růst už od raného věku. Můžeme začít tím, že dětem vysvětlíme, že víc neznamená vždy lépe a že důležitější než počet věcí je jejich kvalita a hodnota, kterou pro nás daná věc nebo hračka má. U dětí minimalismus podporuje a rozvíjí kreativitu, soustředění a zodpovědnost. Méně hraček znamená více času, který s hračkou stráví, více možností, jak si s ní budu hrát, víc alternativ, víc přemýšlení a kreativity. V tomhle případě je “víc” ta správná strategie. 🙂

Minimalismus a děti Jak je podporovat v udržitelné spotřebě
Praktické minimalistické hračkotipy
1. Rotace hraček

Vyměňování hraček v pravidelných intervalech udrží zájem dětí a sníží pocit neustálé potřeby nových věcí. Je lepší dávat dětem ke hře méně hraček a častěji je prostřídat. Není potřeba, aby si děti hrály a byly obklopené všemi hračkami, které doma máte. Dětem se pak hračky neomrzí tak rychle a budou vždy příjemné překvapené, když objeví hračku, kterou dlouho neviděly.

2. Věnování a recyklace

Vysvětlete dětem, že abyste mohli vytvořit prostor pro nové hračky, je potřeba poslat dál ty, se kterými si už nehrají. Děti se naučí chápat, že každý nákup vede k rozhodnutí, co udělat s hračkami, které už nepotřebují. Můžete je společně někomu věnovat, prodat je nebo zajistit jejich recyklaci. Děti by měly vědět, že takové možnosti existují. 🙂

3. Půjčování a sdílení

Půjčování hraček je možností, která se stává čím dál víc oblíbenou. Nejste doma zaplavení hračkami a vždy si půjčíte jen ty, které v daném věku dítěte potřebujete. Zároveň si tak můžete vyzkoušet víc typů hraček a nakonec vybrat tu, kterou si domů pořídíte.

4. Hračky s přidanou hodnotou

Výběr kvalitních a víceúčelových hraček je lepší alternativou než hromadění těch levných a jednorázových. Hračky, které podporují kreativitu, vzdělání a udržitelnost, mají často dlouhodobější efekt na správný rozvoj vašich dětí.

5. Zapojení dětí do procesu

Je důležité od určitého věku (3 roky a více) zapojit děti do rozhodování o nákupech. Otevřené a zároveň respektující konverzace o tématech udržitelnosti a odpovědné spotřeby mohou dětem pomoct pochopit jejich význam a přijmout je jako součást svého životního stylu.

Minimalismus a děti Jak je podporovat v udržitelné spotřebě
Udržitelná spotřeba jako budoucnost

Minimalismus a udržitelné spotřební chování není jen pro dospělé. Je to téma, které bychom měli s dětmi otevřít, jakmile se začnou chtít na rozhodování podílet. Tyto hodnoty je budou formovat a budou pro ně mít zásadní význam a zcela jistě ovlivní jejich budoucí přístup k životu a životnímu prostředí. Tím, že povedeme děti k udržitelné spotřebě, zapálíme v nich jiskru většího respektu k přírodním zdrojům a k udržitelnějšímu životnímu stylu, kterou si ponesou dál a předají ji i svým dětem.

Kromě toho, že píšeme tento blog, provozujeme také e-shop Druhé kolo, ve kterém najdete hračky pro děti, které sice už někde dosloužily, ale jinde mohou udělat ještě hodně radosti. Jsou ve velmi dobrém stavu, kvalitní, moderní a za výhodnou cenu. Přejděte do našeho e-shopu a přesvědčte se.

Další články